BB11 (segel båt)

Avbryter min renovering av min BB11. Pgv annat jobb. Mast,segel,bom,invertarier,köl,skråv är i bra sik. Plus båt kärra med kuldrag. Det som ska göras: två meter relinglist inskaffas och monteras, däck spacklas och målas, mastfot på däck monteras och resten är en vanlig vår rustning.

Läs annons